ÖRGÜT VE ÇATIŞMA: III.ÇATIŞMA YELPAZESİ

III.ÇATIŞMA YELPAZESİ

Bahsi geçen tanımlardan da anlaşılacağı üzere genel kabul gören bir çatışma yoktur. Bunun sebebi düzeyi farklı olan bütün anlaşmazlıkların ve farklılıkların çatışma olarak nitelendirilmesidir. Sözlü atışmadan, fiziksel şiddete kadar benzer olaylar çatışma olarak adlandırılmaktadır. Bu konuda çatışma kavramı, basit farklılıktan şiddete uzanan bir yelpaze olarak değerlendirilmektedir.

Çatışma statik bir kavram değildir. Bir evreden diğerine geçebilir. Bu geçiş direkt olmayabilir. İhmal edilen bir çatışma kendiliğinden bitebilir veya evreden evreye sıçrayabilir. İşte bu nedenle; çatışmanın başarılı bir şekilde ele alınması ve anlaşılması örgütlerin sahip olması gereken önemli bir beceridir, denilebilir. (Varhol, 2000, s.2) Çatışmayı anlayabilmek için çatışmanın hangi evrelerde ne ifade ettiğini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

TABLO I


KOŞULLAR

I. EVRE

BASİT FARKLILIK

II. EVRE

ANLAŞMAZLIK

III.EVRE

UZLAŞMAZLIK

IV.EVRE

KAMPANYA

V.EVRE

YASAL

ÇEKİŞME

VI.EVRE

ŞİDDET VE

KAVGA

ÇÖZÜME

GÖTÜREN

SÜREÇ


Tartışma

Tartışma

Pazarlık

Kanıtlama

Pazarlık

İkna

Baskı

Yanlılık

Çekişme

Şiddet

Kullanma

PROBLEM

ÇÖZME

DAVRANIŞI

Ortak problem çözme

Seçenekler üzerinde tartışma

Ussal kanıt

Oyunu kurala göre oynama

Duygusal ve mantıki stratejiler kullanma

Hakim veya jüriye kanıtlar sunma

Psikolojik yada fiziksel şiddet kullanma

TARAFLAR

ARASINDAKİ

İLİŞKİ

Dostluk

Arkadaşlık


Taraf tutma


Muhalefet


Rekabet


şmanlık


şmanlık

AMAÇLAR


Diğerini kapsar

Diğerini

kapsar

Diğerini

dışlar

Diğerini

dışlar

Diğerini

dışlar

Diğerini

yok eder

TARAFLA-RIN

YAKLAŞIMI

İşbirliği

Anlaşma

Tartışmacı

Uzlaşmacı

Kazan-Kaybet

Dostça olmayan

Kazan-Kaybet

Dışlayıcı

Kazan-Kaybet

Dışlayıcı

Bir araya

gelemez

İLETİŞİM


Açık

Dostça

Açık fakat

Kasıtlı

nırlı

Gergin

nırlı

Planlı

Kontrollü

Bloke

Şiddet dışında kapalı


KARAR

VERME

Ortak

Ortak karar ve anlaşma

Uzlaşma ve arabuluculuk yoluyla ortak karar

Oylama yada üçüncü taraf kararı

Hakim,jüri yada mahkeme kararı

Diğer tarafı zorlama yoluyla kontrol


MÜDAHALE

OLASILIĞI

İhtiyaç yok

Tarafsız üçüncü kişinin arabuluculuğu

Tarafsız üçüncü kişinin arabuluculuğu yada uzlaştırması

Tarafsız kişi kararı,oylama,

seçim

Uzlaştırma Hakim yada Jüri

Güç kullanarak müdahaleMUHTEMEL

SONUÇLAR

Ortak anlaşma ve tatmin

Tarafların tatmin olduğu kabul edilen anlaşma

Ödün verme

Bir taraf kazanır. En az bir taraf tatminsiz

Bir taraf kazanır yada çekilir. Kazanan memnun kaybeden kabul eder ve tatminsiz

Bir taraf kazanır kaybeden kırgın ve çaresiz

Biri kazanır. Her ikisi de zarar görmüştür. Biri ortadan kaldırılmıştır. Korku vardır.

KONTROLDEN

ÇIKMA

OLASILIĞI


Çok düşük


şük


Orta


Yüksek


Yüksek


Çok yüksek

Tablo I : Çatışma Yelpazesi

Kaynak : Emin Karip, Çatışma Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 1999, s.12


III. I. BASİT FARKLILIK

bu evrede ciddi olmayan basit uyuşmazlıklar söz konusudur. Tarafların istekleri vazgeçilmez değildir. Anlayış ve işbirliği çözüm için yeterlidir. Herhangi bir müdahale ters tepebilir. Basit farklılığın ardında, ciddi problemler varsa çatışma evre değiştirebilir.

III. II. ANLAŞMAZLIK

Bu evrede uyuşmazlık gün yüzüne çıkmıştır ve kutuplaşma başlamıştır. İşbirliği yerini pazarlığa, anlayış ise yerini tehditkar ifadelere bırakmaktadır. Hakem aracılığı ile sorun çözülebilir.

III. III. UZLAŞMAK

Kutuplaşmanın netleştiği ve gerilimin yükseldiği aşamadır. Farklılıklar ihmal edilmediği için çatışma başlar. Etkileşim tarafların veya bir hakemin belirlediği koşullara bağlıdır. Taraflar kazan yada kaybet tutumu ile hareket ederler. Karşılıklı olarak teklifler, kanıtlar, ikna çabaları ve tehditler ortaya konulur. Bütün tarafların fedakarlık yapması, birinin kazanması yada herkesin kazanması durumu ile çatışma bitebilir. Kutuplaşma netleşmişse, gerilim yüksekse ve taraflar duyguları ile hareket ediyorlarsa, varılan anlaşma memnuniyet vermeyebilir. Bu durumda taraflar arasında daha yoğun çatışmalar görülebilir.

III. IV. KAMPANYA

Taraflar arasında iletişim sınırlıdır. Çözüm; oylama, seçim yada tarafsız hakem kararına bırakılır. Bu evrede ikna önemlidir. İkna için mantıki ve duygusal yöntemler kullanılır. Ortak çözüm söz konusu değildir. Kazanmak yada kaybetmek vardır. Taraflar, oylama sonucu veya hakem kararını memnun olmasalar bile kabullenmek zorundadırlar. Aksi yöntemler ise çatışmayı alevlendirir.

III. V. YASAL ÇEKİŞME

Karar, hakim yada bilir kişiye bırakılır. Tarafların bunları seçme şansları yoktur. Kazanmak için tanık ve delil sunmak zorunludur. Uyuşmazlığı çözecek mahkemeyi kanunlar belirlemiştir. Karar tüm tarafları bağlar. Uyuşmazlığın niteliği yasal çözüm gerektirmiyorsa mahkemeye gitme yerine arabulucu yöntemi tercih edilmelidir.

III. VI. ŞİDDET VE KAVGA

Son evredir. Amaç karşıya fiziksel zararlar vermektir. Bu evredeki çatışma bireyler ve örgütler için yıkıcıdır. Fiziksel güç kullanmak şiddetin belirgin özelliği olsa da psikolojik, ekonomik, politik vs. şiddet türleri de yıkıcı olabilir. Bu noktaya gelmiş uyuşmazlığın alt evrelere düşürülmesi zordur. Tüm tarafların zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir. Kaybeden veya alt edilen taraf daha sonra yeniden şiddet kullanmak üzere geri çekilmiş olabilir. Bu durum şiddetin ertelendiğine işarettir. (Karip, 1999, s.6-12)

0 yorum:

Yorum Gönder