İLETİŞİM BİLİMLERİ İÇİN KAYNAKÇA

          Adair, J. (2006). Etkili İletişim. Ömer Çolakoğlu (çev.). İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılık.

          Aydın, N. (2009). Etkili İletişim Stratejileri. İstanbul: Kum Saati Yayınları.

          Bartol, K. M., Martin, C. D. (1991). Management. USA: McGraw Hill.

          Bıçakçı,İ. (2002).İletişim ve Halkla İlişkiler. İstanbul: Media Cat Yayınları.

          Burton, G., Manab, T. (2006). Management Today: Principles and Practice. Tata McGraw Hill.

          Cüceloğlu, D. (2005). Yeniden İnsan İnsana (34. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

          Daft, R., Marcic, D. (2009). Understanding Management. USA: Cengage Learning.

          Debasish, S.S., Das, B. (2009). Business Communication. NewDelhi: PHI Learning,

          Dökmen, Ü.. (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

          Ellis, R. (2003). Communication Skills: Stepladders to Success for The Professional. USA: Intellect Books.

          Erdoğan, İ. (2007) İşletmelerde Davranış (7. Baskı). İstanbul: Malatyalı İşadamları Derneği Yönetim Yayınları.

          Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

          Fielding, M. (2006). Effective Communication in Organisations (3. Baskı). Cape Town:Juta&Co. Ltd.

          Griffin, W. R., Moorhead, G. (2010). Organizational Behaviour: Managing People and Organizations (9. Baskı). Cengage Learning.

          Guffey, M. E., Rogin, P., Rhodes, K. (2010). Business Communication: Process and Product. Toronto: Nelson  Education, Ltd.

          Guffey, M.E., Loewy, D. (2010).Essentials of Business Communication. USA: Cengage Learning.

          Guffey, M.E. (2006).Business Communication: Process & Product (5. Baskı). USA:Thomson South-Western.

          Ippolito,B. (2008).Effective Organisational Communication: Perspectives, Pirinciples and Practices.  Edinburgh: Pearson Education.

          Kaya, A. (2010).İletişime giriş: Temel kavramlar ve süreçler. Alim Kaya (Ed.). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili  İletişim içinde, (s. 2-32). Ankara: Pagem Akademi.
          Krizan, A. C.,Merrier, P., Logan, P. J., Williams, S. K. (2008).Business Communication (7. Baskı). USA:
          Thomson Learning,
          Mahrebian, A., Ferris, R. S. (1967). Inference of attidues from nonverbal communication in two channels.  Journal of Consulting Psychology,31 (3), ss. 248-252.

          Martin, J., Fellenz, M. (2010). Organizational Behaviour & Management. United Kingdom: Cengage Learning,

          Murdock, A., Scutt, C. N. (2003). Personal Effectiveness. Butterworth Heinemann, 2003

          Oktay, M. (2000). İletişimciler İçin Davranış Bilimlerine Giriş. İstanbul: Der Yayınları.

          Oskay, Ü. (1997). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yayınları.

          Schermerhorn,R.J.(2011). Management. USA: John Wiley & Sons, Inc.

          Sen, L. (2007).Communication Skills (2. Baskı).New Delhi: Prentice Hall.

          Sims,R. R. (2002). Managing Organizational Behavior. USA: Greenwood Publishing Group.

          Singh, K. (2010). Organizational Behaviour: Text and Cases. India:Dorling Kindersley.

          Siyez, M.D. (2010).Kişilerarası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi.Alim Kaya (Ed.). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili   İletişim içinde (s. 69-104). Ankara: Pagem Kitabevi.

          Stephen R. P. (2005). Organizational Behaviour. NewJersey: Prentice Hall.

          Sudan, S. A., Kumar, N. (2003). Business Communication. NewDelhi:Anmol Publications.

          Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

          Tyagi, K., Misra, P. (2011). Professional Communication. NewDelhi: PHI Learning Private Limited.   545
          West, R., Turner, H.L. (2009). Understanding Interpersonal Communication: Making Choices in Changing  Time. Boston:Wadsworth Cengage Learning.

          Wood, T.J. (2009).Communication in Our Lives (5. Baskı). USA: Wadswirth, Cengage Learning.

          Wood, T.J. (2010).Interpersonal Communication: Everyday Encounters (6. Baskı). USA: Wadsworth,   Cengage Learning.

0 yorum:

Yorum Gönder