ÖRGÜT VE ÇATIŞMA: IV.ÇATIŞMA KAVRAMINA İLİŞKİN YANILGILAR VE GERÇEKLER

IV.ÇATIŞMA KAVRAMINA İLİŞKİN YANILGILAR VE GERÇEKLER

Çatışma kaynağı ve sonucu itibariyle pozitif veya negatif olabilir. Entropi belirtisi olabileceği gibi yeni fırsatlarda doğurabilir. Ne şekilde sonuçlanacağı anlaşılmasına ve yönetilmesine bağlıdır. Genellikle negatif olarak algılanmasının sebebi, çatışma kavramına sadece yıkıcı anlam yüklenmesinden ve eksik bilgiden kaynaklanır. Bilgi eksikliği yanlış hareket edilmesine sebep olur. çatışma kavramıyla ilgili yanlış harekete sebep olan yanılgılar şöyle gruplanabilir :

Yanılgı 1 : Çatışmaya kötü yönetim sebep olur.

Gerçek 1 : Başarılı yönetici çatışmanın zamanını öngörür ve çıktığında çatışmayı yönetir. Önemli olan, çatışma varken yöneticinin ne yaptığıdır.

Yanılgı 2 : Çatışma örgüte önem verilmediğini gösterir.

Gerçek 2 : insanlar önem verdikleri şeyleri korumaya çalışırlar. Çatışmanın olduğu yerde doğal bir önemin olduğu düşünülmelidir.

Yanılgı 3 :zgınlık olumsuz ve yıkıcıdır.

Gerçek 3 : Bir duygu olarak kızgınlık olumlu yada olumsuz değildir. Olumlu hareket edebilmek için gerekli enerjinin olması gerekir.

Yanılgı 4 : Kendi haline bırakılırsa çatışma sona erer.

Gerçek 4 : Kendi haline bırakılırsa çatışmanın sonuçlanabilmesi mümkün olabilir fakat yıkıcı olması da muhtemeldir.

Yanılgı 5 : Çatışma mutlaka çözümlenmelidir.

Gerçek 5 : Acil çözümler yöneticilerin bakış açılarını daraltabilir. (Karip,1999, ss.4-5)

0 yorum:

Yorum Gönder